กรมพัฒน์แจ้งกรรมการ บมจ. ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 3 ม.ค. 66 นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนกรรมการ บมจ.และผู้รับรองลายมือชื่อ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

ข่าวเศรษฐกิจ ก่อนเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 นี้ ก่อนเปิดใช้งานระบบเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2566วันที่ 1 มกราคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ในฐานข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 1,380 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5,270,935,678,800 บาท มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะจัดตั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกกิจการ บริษัทมหาชนเหล่านั้นต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการได้เฉพาะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ สนามบินน้ำ เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยส่งผลให้ภาคธุรกิจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงดำเนินการจัดทำระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) ขึ้น

โดยตั้งเป้าจะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2566

ข่าวเศรษฐกิจ กรมจึงเปิดให้กรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ทนายความ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะกรอก คำขอจดทะเบียนแทนบริษัท เข้าไปลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จก่อน โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไประบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-PCL นี้ จะช่วยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ จดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถคีย์ข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบได้ครบ จบในครั้งเดียว หรือผู้รับรองลายมือชื่อรายเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมก็สามารถต่ออายุหนังสือสำคัญผ่านระบบได้รวมทั้งทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อรายใหม่ก็สามารถ ยื่นคำขอผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อที่กรมอีกต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : พาณิชย์ตั้งรับราคาผลปาล์ม หลัง นทท.จีนทะลัก ดันยอดใช้ไบโอดีเซล