“นิปปอนเพนต์” จัดงานออกแบบนานาชาติ AYDA หนุนนักออกแบบรุ่นใหม่

“นิปปอนเพนต์” จัดงานออกแบบนานาชาติ AYDA หนุนนักออกแบบรุ่นใหม่

ออกแบบ “นิปปอนเพนต์” สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนักสร้างสรรค์ สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ จัดงานAsia Young Designer Awards 2022: เวทีประกวดออกแบบระดับเอเชีย ค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับผู้ชนะจากอีก 16 บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจนักออกแบบรุ่นใหม่ในการก้าวสู่เวทีประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติ Asia Young Designer Awards 2022 หรือ AYDA ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architectural) และการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) แสดงแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคต เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Converge, Pushing the Reset Button” ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมโปรแกรมออกแบบ SketchUp Studio Education Software 2022 เป็นเวลา 1 ปี และโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับผู้ชนะจากอีก 16 ประเทศในงาน Asia Young Designer Summit ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับเอเชีย จะได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่ Harvard’s Graduate School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการออกแบบอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การประกวด Asia Young Designer Awards ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Converge, Pushing the Reset Button” ด้วยนิปปอนเพนต์ต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบและประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ “การรวมกันเป็นหนึ่ง: กดปุ่มเริ่มต้นใหม่” คือการผสมผสานหลากหลายด้านของชีวิต และทำให้ผลงานการออกแบบมีชีวิตชีวา การออกแบบที่ดี จะสามารถส่งเสริมความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ ซึ่งจะเป็นความสมดุลที่ช่วยให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “การประกวดออกแบบระดับเอเชีย Asia Young Designer Awards เป็นหนึ่งในความตั้งใจของนิปปอนเพนต์ ในการให้คุณค่าและความสำคัญกับกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน เวทีนี้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไร้ขีดจำกัด คอนเซ็ปต์การประกวดในปีนี้เน้นความสำคัญของงานออกแบบ เพื่อการฟื้นฟู เยียวยา การรวมตัวกันเพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่ยังต้องคำนึงถึงมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลัก และการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมในเวลาเดียวกัน

เราเชื่อมั่นว่า เวทีการประกวดที่นิปปอนเพนต์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ

ข่าวออกแบบ  จะเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่วงการออกแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ผ่านการผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ได้เปิดโลกทัศน์และก้าวสู่วงการออกแบบระดับโลกได้อย่างมีคุณภาพ” ด้าน นางสาวณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล ประธานผู้อำนวยการ DT Design Corporation Limited หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการ Asia Young Designer Awards ครั้งที่ 15 กล่าวเสริมถึงหัวข้อการประกวดในปีนี้ว่า “ในฐานะที่ได้ร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการสำหรับโครงการนี้ เป็นที่น่ายินดีสำหรับวงการออกแบบในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นผลงานของเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีวิวัฒนาการขึ้นอย่างชัดเจน ในแต่ละปีหัวข้อในการประกวดนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การออกแบบสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนได้ หัวข้อการประกวดในปีนี้ “CONVERGE : PUSHING THE RESET BUTTON” นั้น ค่อนข้างท้าทายด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป นักออกแบบทุกคนจะได้ใช้จินตนาการไร้ขีดจำกัดในการมองปัญหา แล้วนำนวัตกรรมมาช่วยในงานออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนรอบตัว สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จัดการกับปัญหาได้ดีขึ้น ในฐานะกรรมการและรุ่นพี่ในวงการออกแบบ เชื่อมั่นว่า ในปีนี้จะได้เห็นผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่และสนุกสนาน แฝงไปด้วยตัวตนของผู้ออกแบบ สามารถช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างแน่นอน” นางสาวพัชรกุล แพสมหวัง ผู้ชนะรางวัล Designer of the Year สาขาการออกแบบภายใน จากเวทีการประกวด Asia Young Designer Awards ปี 2564 ณ ประเทศมาเลเซีย กล่าวเชิญชวนรุ่นน้องว่า “การเข้าร่วมเวทีประกวด Asia Young Designer Awards ทำให้ได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆ ในวงการออกแบบจากต่างประเทศ นักออกแบบชื่อดังระดับโลก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้รับความรู้จากกรรมการเก่งๆ มากมายหลายท่าน อยากเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายมาลองสมัคร เพราะนอกจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเข้าร่วมการประกวด และเปิดโลกทัศน์กับการทัศนศึกษาต่างประเทศแล้ว ในปีนี้น้องๆ และเพื่อนๆ ยังจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรม Design Discovery Programme at Harvard University’s Graduate School of Design ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าไปสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วย”

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : 14 แบรนด์แฟชั่นไทยแจ้งเกิดในมาเลย์ ยอดซื้อขายทันทีกว่า 15 ล้านบาท