ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

การศึกษา นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการที่ประชุมการศึกษาเล่าเรียน พูดว่า จากที่ที่ทำการเลขาธิการที่ประชุมการเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ทำแนวทางยกฐานะความสามารถด้านการศึกษาของเมืองไทย (IMD) โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างแจ่มแจ้งว่า จำเป็นต้องส่งเสริมชั้น IMD ทางการศึกษาของไทยในปี 2565 ดียิ่งขึ้นกว่าปีให้หลัง ส่วนจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องยกฐานะการเรียนไทยให้มีคุณภาพเสมอกันนานาประเทศอย่างยั่งยืนนั้น ขั้นตอนการสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ขับไปแล้ว กิจกรรมหมายถึง1.การรวบรวมและก็พินิจพิจารณาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้ครบบริบรูณ์เป็นเดี๋ยวนี้ แล้วก็เป็นไปตามนิยามของตัวชี้วัดของ IMD ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดข้อมูลที่จริงจริงแล้วก็แจ่มแจ้งมีค่าดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ล่วงเลยไปหลายตัวชี้วัด 2.ได้รับแรงส่งเสริมจาก นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ ข่าวการศึกษา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคุณหญิงนางงาม งามพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กับสโมสรการจัดการธุรกิจที่เมืองไทย สร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคเอกชนและก็มวลชนเกี่ยวกับสถานะทางการศึกษาของไทยและก็สร้างเอกภาพการพัฒนาสมรรถนะคนประเทศไทยรับเหตุการณ์อนาคต

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เสมา 2 ลุยปฏิรูปถึงตัวเด็กโดยตรง