เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. ‘ภาค ก’ ปี 2566 รวม 333,500 ที่นั่ง เริ่ม 8 โมงครึ่ง 30 ม.ค.

รายงานการศึกษา 55

เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. ‘ภาค ก’ ปี 2566 รวม 333,500 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ 8 โมงครึ่ง 30 ม.ค.

ข่าวการศึกษา  ผู้รอคอยการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คงเตรียมพร้อมแล้ว เพราะพรุ่งนี้ หรือวันที่ 30 มกราคม 2566 จะเป็นการ เปิดรับสมัครสอบทุกระดับวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รวม 333,500 ที่นั่ง (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)และอย่าลืมว่า

รายงานการศึกษา 55

“ผู้สมัครสอบ ภาค ก ปี 2566” เลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil โดยจะจัดสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

ข่าวการศึกษา  สำหรับศูนย์สอบที่มี “ที่นั่ง” มากที่สุดคือ กรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 70,000 ที่นั่ง รองลงมาคือ จ.สงขลา 35,000 ที่นั่ง จ.เชียงใหม่ 32,000 ตามลำดับ (ยังมีสนามสอบที่จังหวัดอื่นๆ อีก)ผู้สมัครสอบต้อง ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในเวลา 22.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาดังกล่าว

แนะนำข่าวการศึกษา  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ‘ไปรษณีย์ไทย’ ขออภัย จดหมายล่าช้า น.ร.เสียสิทธิรับทุนเรียนพยาบาล เร่งตรวจสอบการนำจ่าย