โควิด-19 รอบสัปดาห์ ไทยติดเชื้อเฉลี่ย 416 เสียชีวิตวันละ 8 คน

สุขภาพ11-10-65

กรมควบคุมโรครายงานข้อมูลโควิด-19 รายสัปดาห์ที่ 40 ไทยยังติดโรคมากถึงวันละ 416 เสียชีวิตเฉลี่ย 8 คน ตอนที่เจ็บป่วยปอดอักเสบยังมักพบกว่า 400 คน

สุขภาพ11-10-65

กรมควบคุมโรค รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ กล่าวว่า ข้อมูลของอาทิตย์ที่ 40 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2565- 8 เดือนตุลาคม 2565 มีผู้ติดโรครายใหม่ 2,915 คน คิดเป็นค่าถัวเฉลี่ยวันละ 416 คน รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี 2,461,612 คน ในเวลาที่มีคนตายรายใหม่ 58 คน คิดเป็นค่าถัวเฉลี่ยวันละ 8 คน รวมสะสม 11,131 คน มีผู้เจ็บป่วยปอดอักเสบ 410 คน รวมทั้งจะต้องใส่เครื่องที่ใช้สำหรับในการช่วยหายใจ 225 คน ส่วนปริมาณผู้ได้รับวัคซีนคุ้มครองป้องกันโควิด-19ในวันที่ ฉีดยาสะสม 142,726,489 โดส แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 ปริมาณ 57,014,752 โดส คิดเป็น 81.97% เข็มที่ 2 ปริมาณ 53,499,963 โดส คิดเป็น 76.92% แล้วก็ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ปริมาณ 32,211,774 โดส