Microsoft พัฒนาชิป AI เอง ลดการพึ่งพา Nvidia ลดค่าใช้จ่ายชิปประมวลผล

Microsoft พัฒนาชิป AI เอง ลดการพึ่งพา Nvidia ลดค่าใช้จ่ายชิปประมวลผล

ธุรกิจ ในการรบ AI ที่แม้ว่าจะยังไม่มีผู้ชนะ แต่ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ไปแล้วเต็มๆเป็นผู้สร้างชิปประทวลผลในงาน AI หรือ Nvidia นั่นเอง ด้วยรูปร่าง 95% ในตลาดเทคโนโลยี AI ช่วงนี้ โดยชิปตัวเดียว บริษัท AI บางทีอาจจะต้องจ่ายถึง ล้านบาท ยิ่งจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเยอะขึ้นก็ยิ่งจะต้องใช้ชิปหลายตัว เคยมีการคาดคะเนว่า OpenAI อยากได้ GPU A100 ของ Nvidia มากยิ่งกว่า 30,000 ตัว เพื่อทำให้ ChatGPT ไปใช้ทำเงินต่อได้ ปัจจุบัน เว็บข่าวสาร The Information กล่าวว่า Microsoft ปรับปรุงชิปประเมินผลมาตั้งแต่ปี 2019 ภายใต้รหัสเนม Athena และก็ในขณะนี้อีกทั้งบุคลากร Microsoft แล้วก็ Open AI ผู้ผลิต ChatGPT ได้นำชิปที่ว่านี้มาใช้ประมวลระบบภาษาขนาดใหญ่หรือ large language models เพื่อทดลองคุณภาพการใช้แรงงานแล้ว ก็เลยไม่น่าฉงนใจนักที่วันหนึ่ง Microsoft จะออยากพึ่งตัวเอง เพื่อทุ่นค่าใช้จ่ายด้านชิปประเมินผล ที่จะราคาสูงขึ้นตามปริมาณผู้ใช้งาน ข่าวธุรกิจ ยิ่งผู้ใช้งาน ChatGPT หรือแชทใน Bing มากมาย ก็ยิ่งจำเป็นต้องซื้อชิปมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ยังกำกวมว่า Microsoft จะเริ่มใช้ชิปตนเองกับสินค้าใด รวมทั้งจะให้บริการชิปพวกนี้แก่ลูกค้า Azure บริการลาวด์ของตนเองไหม แม้กระนั้นก็คาดว่าจะเอาไปใช้งานในวงกวางกว่าเดิมเป็นการด้านใน Microsoft ยังได้ปฏิบัติงานบนชิปที่ใช้ ARM หรือสถาปัตยกรรมของตนมาตรงเวลานับเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพียรพยายามวางแบบโปรเซสเซอร์ที่ใช้ ARM ของตนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็บางทีอาจใช้ในเครื่องมือ Surface ในอนาคต ไม่เพียงแต่ Microsoft แต่ว่ากรุ๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี Amazon, Google แล้วก็ Meta ยังปรับปรุงชิปสำหรับ AI แต่ว่าถึงที่สุดรวมทั้งยังคงใช้ชิป Nvidia เพื่อขับ large language models เนื่องจากว่ามีคุณภาพสูง และก็ได้รับการยินยอมรับในแวดวง

แนะนำข่าวธุรกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : Netflix หยุดให้เช่าแผ่นหนังที่เป็นธุรกิจแจ้งเกิด และทำมานาน 25 ปี